Zdravie menštruačného cyklu.

Vedecky podložená metóda na sledovanie cyklov

Miška
08. január 2024

Ako skončiť s hádaním, kedy sa dostaví najbližšia menštruácia alebo obavami, že sa nedostaví vôbec? 🩸 Chcete vedieť, či máte zdravé cykly a dokážete otehotnieť? 🤰🏻

Môže vám pomôcť sympto-termálna metóda (STM) na sledovanie menštruačných cyklov, ktorá je základom povedomia o ženskom tele. Je vhodná pre všetky ženy, ktoré sa snažia otehotnieť, vyhnúť počatiu, riešiť problém spojený s menštruačným cyklom či celkovo pre všetky ženy, ktoré majú záujem dozvedieť sa o fungovaní vlastného tela viac.

STM je metóda vyvíjaná v priebehu niekoľkých desaťročí. Efektívnosť tejto metódy je vedecky podložená na základe množstva štúdií. Nejde o žiadne kalkulovanie, hádanie ani predpovedanie plodných dní.

V článku sa dočítate o dôveryhodnosti a efektívnosti používania sympto-termálnej metódy ako prirodzenej alternatívy antikoncepcie, ako aj spoľahlivosti pri snahe otehotnieť či snahe porozumieť svojmu menštruačnému cyklu a riešiť problémy s ním spojené.

Pokiaľ ste ženou v produktívnom veku, je tento článok pre vás.

Čo je sympto-termálna metóda

Sympto-termálna metóda je metóda založená na povedomí o vlastnej plodnosti na základe pozorovania primárnych znakov ženskej plodnosti. Medzi tieto znaky patria zmeny cervikálneho hlienu (príp. zmeny krčka maternice) a bazálna telesná teplota.

Metóda využíva tieto znaky spolu so súborom vedecky podložených pravidiel na identifikovanie plodného a neplodného obdobia v cykle ženy. Metóda je možné používať na zabránenie či dosiahnutie tehotenstva ako aj na sledovanie zdravia ženy.

STM patrí medzi metódy založené na povedomí o plodnosti (Fertility Awareness Based Methods). Viac o rozdelení antikoncepčných metód sa dozviete v nasledujúcom článku.

Pôvod sympto-termálnej metódy Sensiplan®

Sympto-termálna metóda, ktorá je popisovaná v projekte Own Your Cycle, sa neskôr vyvinula a zapísala pod nemeckú značku Sensiplan®.

Nemecká sympto-termálna metóda je vedecky podložená metóda nasledovania cyklov.

Je možné ju využiť za účelom poznania svojho tela, pomoci pri otehotnení a taktiež ako prirodzenú antikoncepčnú metódu so spoľahlivosťou 99,6 % pri správnom používaní.

Metóda bola vyvíjaná v Nemecku pracovnou skupinou Arbeitsgruppe NFP v medzinárodnej agentúre pre pomoc s názvom Malteser International s pomocou nemeckého ministerstva zdravotníctva.

Nemecká sympto-termálna metóda na sledovanie cyklov je klasifikovaná ako sympto-termálna metóda dvojitej kontroly, pretože zahŕňa dvojitú kontrolu na stanovenie plodného a neplodného obdobia.

1. Na začiatku cyklu ide o identifikovanie neplodného obdobia na základe zohľadnenia životnosti spermií a sledovania nástupu hlienového príznaku.

2. Neplodné obdobie po ovulácii sa určuje podľa vzostupuu bazálnej telesnej teploty a poovulačného zahustenia hlienového príznaku.

Dvojitá kontrola tak zabezpečuje vyššiu efektívnosť metódy na rozdiel od metód, ktoré využívajú iba jeden z primárnych znakov plodnosti.

Efektívnosť sympto-termálnej metódy

Od roku 1985 bola v Nemecku vykonávaná štúdia, do ktorej poskytlo 900 žien záznamové tabuľky o svojom menštruačnom cykle so záznamami ich bazálnej telesnej teploty, zmien cervikálneho hlienu a sexuálnej aktivity. Spolu tak bolo vo výskume 17 638 cyklov.

Zo 6 022 cyklov, v ktorých bola dodržaná sexuálna abstinencia počas plodného obdobia nechcene otehotnelo 0,43 žien zo 100 žien za 13 cyklov (1 rok). Výsledky štúdie teda ukazujú, že k neplánovanému otehotneniu došlo u približne 0,4 žien na 100 žien za rok, pokiaľ žena počas plodného obdobia dodržiavala sexuálnu abstinenciu - spoľahlivosť tak bola vyhodnotená na 99,6 %.

Aby bola antikoncepčná metóda hodnotená ako vysoko účinná, vyžaduje si mieru zlyhania menšiu ako jedno tehotenstvo na 100 žien ročne (teda menej ako 1 tehotenstvo z 1 300 cyklov) podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). V skúmanej metóde je miera zlyhania 0,4 %. Počas štúdie teda došlo k jednému tehotenstvu na 3 023 cyklov.

Podľa kritérií WHO je tak metódu pri správnom používaní možné zaradiť do skupiny veľmi efektívnych metód antikoncepcie pri správnom používaní.

Účinnosť sympto-termálnej metódy a hormonálnej antikoncepcie

Spoľahlivosť hormonálnej antikoncepcie je nepochybne vysoká. Čo sa týka porovnania spoľahlivosti STM (99,6 % )a hormonálnych antikoncepčných tabletiek (99,7 %), je možné hovoriť o porovnateľnej účinnosti pri správnom používaní.

Pri typickom používaní sympto-termálnej metódy ide podľa štúdií a zdrojov WHO o 98,2 % účinnosť. Typické používanie hormonálnej antikoncepčnej tabletky je pritom 93 %.

Viac o účinnosti metódy si môžete prečítať v ďalších štúdiách efektívnosti sympto-termálnej metódy.

Pre koho je určená sympto-termálna metóda

V dnešnej dobe sú po svete tisícky žien využívajúcich túto metódu, v ktorej sa vzdelali individuálne (nie je zaručená spoľahlivosť dohľadaných informácií) alebo s certifikovanou lektorkou v kurze sympto-termálnej metódy.

Túto metódu využívajú ženy, ktoré:

  • sa snažia vyhnúť tehotenstvu (SSV),
  • sa snažia otehotnieť (SSO),
  • sledujú svoje zdravie (SSZ).

Sympto-termálna metóda je skvelou pomôckou na zorientovanie sa vo svojom reprodukčnom zdraví, porozumenie svojim cyklom, identifikáciu plodných a neplodných dní v cykle, vyhnutie počatiu bez syntetických hormónov či naopak dočkať sa vytúženého bábätka. Viac informácií o sympto-termálnej metóde nájdete aj na mojom instagrame @ownyourcycle. Budem sa tam na vás tešiť. 🤍

Ďalšie články

Prečítajte si ďalšie články.